English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

دستورالعمل کار در آزمایشگاه  فارماکولوژی

 

1- کلیه افرادی که در از مایشگاه مشغول به کارند ملزم به رعایت پوشش حرفای جهت کار در محیط ازمایشگاه هستند.

2-در ساعاتی که ازمایشگاه جهت درس عملی انجام میشود کار کردن  دانشجویان پژوهشی تا حد امکان مجاز نمیباشد.

3- در استفاده از دستگاه اولویت با کسانی است که قبلا  کار با دستگاه مربوطه را رزرو کرده باشند.

4- کلیه مواد و وسایلی که در یخچال نگهداری میشوند، باید دارای برجسب شامل  نام استاد راهنما مربوطه، نام دانشجو، تاریخ و کد بوده و همچنین در ظرف در بسته قرار گرفته باشد.

5- کلیه اعضا ملزم به رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در محیط کار هستند.

6- کلیه اعضا موظف هستند قبل از خروج از ازمایشگاه کلیه دستگاههای مورد استفاده را چک نموده و از خاموش بودن ان اطمینان حاصل کنند.

7- از ریختن فاضلاب ها و مواد زاید خطرناک در سینک خودداری شود و در ظرف مواد زائد ریخته شود.

8- هر گونه خرابی و شکستگی وسایل آزمایشگاه باید در اسرع وقت به کارشناس گزارش شود.