English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

شرح وظایف :

1- ارتقاء کیفیت آزمونها و استاندارد سازی سوالات آنها

2- برنامه ریزی آزمون های فراگیران

3- بازخورد ارزیابی آزمون ها به مدیران گروه ها و اعضای هیات علمی و دانشکده مربوطه

4- اجرای روش های نوین آزمون در ارزیابی فراگیران

5- رسیدگی به اعتراضات دروس و امتحانات