English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

معرفی داروخانه مدل

همزمان با پيشرفت علوم پزشكي و تغييراتي كه در سيستم ارائه خدمات بهداشتي و درماني صورت گرفته است، دانشآموزش داروسازی نيز دچار دگرگوني هايي شده، به طوري كه امروزه تأكيد بيشتريبر آموزش بيمارمحور و ايجاد نگرش در داروسازان می شود.

در همین راستا مراکزآموزش مهارت های بالینی (داروخانه مدل) در کنار داروخانه های آموزشی با هدف آمورش اولیه اصول نسخه خواني، شناخت داروها، فرا گرفتن منوگراف  دارویی و آموزش و يا مشاوره با بيمار تحت نظر اساتيد در دانشکده های داروسازی راه اندازی شده اند. . چنین مراکزی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می آورند که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

داروخانه مدل دانشکده داروسازی ارومیه نیز با استفاده از منابع مالی بدست آمده از بازآموزی های ارائه شده توسط گروه داروسازی بالینی و همچنین کمک و مساعدت های ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم غذا و دارو و با تلاش و همکاری دانشجویان ورودی 91 و 92 این دانشکده راه اندازی شده است و در حال حاضر خانم دکتر شهرزاد صفی نازلو مسئول این مرکز می باشند.