English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

 

فهرست طرح های تحقیقاتی تصویب شده درشورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1399

                                                                                                                                          

تاریخ تصویب

دانشجو

عنوان طرح

ردیف

99/03

محمدرفیع خضری

ارزیابی و مقایسه اثرات اریترومایسین و کلاریترومایسین بر مسیر پیام رسانی PI3K/Akt/mTOR در سلول های سرطان معده

1

99/12

شبنم باباطاهری

مطالعه اثرات هیدروکسی کلروکین بر روی پارامترهای الکتروکاردیوگرام در رت های مبتلا به سکته مغزی

ایسکمیک

2

99/12

سارا چراغی

مطالعه اثرات پیش درمانی با ممانتین بر روی تعداد ، سایز تومور و متاستاز بافتی در سرطان کولون در رت

3