English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

 

ليست دروس گروه فارماکولوژی در دوره عمومی داروسازی

 

طرح درس

پیش نیاز

جمع واحد

تعداد واحد

نام درس

کد درس

عملی

نظری

طرح درس

بیوشیمی پایه و  فیزیولوژی2 یا همزمان با آن

3

 

3

داروشناسی 1

67

طرح درس

داروشناسی 1

3

 

3

داروشناسی 2

68

طرح درس

داروشناسی 2

2

 

2

داروشناسی 3

69

طرح درس

داروشناسی 1

1

1

 

داروشناسی عملی

70

 

ليست دروس گروه توکسیکولوژی در دوره عمومی داروسازی


طرح درس

پیش نیاز

جمع واحد

تعداد واحد

نام درس

کد درس

عملی

نظری

طرح درس

داروشناسی 3

2

 

2

سم شناسی نظری

71

طرح درس

داروشناسی 3 عملی، سم شناسی نظری یا همزمان با آن

2

2


سم شناسی عملی

72

طرح درس

سم شناسی نظری، داروشناسی 3 نظری، کمک های اولیه

2

 

2

کنترل مسمومیت

73