English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩

      هرباریوم گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی ارومیه با اهداف عمومی هرباریوم و تمرکز بر اهداف آموزشی (دانشجویان دکتری عمومی داروسازی) و پژوهشی در راستای ارائه امکانات در زمینه­ های متفاوت دارو ­شناسی، فیتوشیمی وزیست­شناسی بخصوص گیاه­ شناسی بویژه در مورد گیاهان دارویی استان آذربایجان غربی تاسیس شده است.

استان آذربایجان غربی از نظر فیتوجغرافیایی عمدتاً در محدوده استان رویشی آذربایجانی و قستمی از جنوب استان درحوزه رویشی زاگرسی قرار گرفته است و با توجه به شرایط توپوگرافی و آب و هوایی دارای پوشش گیاهی بسیار غنی می­باشد. گیاهان دارویی فراوانی در منطقه به طور طبیعی روییده و دارای ترکیبات دارویی قابل توجهی هستند.

وجود هرباریوم دارویی در دانشکده داروسازی امری بسیار ضروری بوده و جهت آموزش دانشجویان و فراهم آوردن امکان پژوهش بر روی گیاهان و ترکیبات دارویی نقش اساسی و غیر قابل جایگزینی ایفا می­کند. در راستای تجهیز هرباریوم، ماموریت­ها و سفرهای گیاه شناسی متعددی توسط کارشناس سیستماتیک و اکولوژی گیاهی به مناطق مختلف رویشی آذربایجان غربی می­گیرد. از گیاهان موجود در مناطق مختلف نمونه ­برداری انجام گرفته و اطلاعات اکولوژیکی و پراکنش گونه بصورت میدانی ثبت می­شود. نمونه­ های برداشت شده جهت شناسایی و طبقه­ بندی به منظور تکمیل فهرست گیاهان خودرو و بویژه دارویی استان به هرباریوم منتقل می­گردد. هرباریوم دارویی دانشکده داروسازی ارومیه در نظر دارد تا در بلند مدت کلسیونی از تمام گیاهان دارویی منطقه را فراهم آورد.