English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧

مدارک لازم جهت ارتقاء اعضای هیئت علمی :

 

فرم درخواست ترفيع پايه اعضاء هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اروميه - صفحه اول

جدول امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی (خودارزیابی ) - صفحه دوم

نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی - صفحه سوم

 

فایل Word  جهت دانلود