English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧

 

'

 

بسمه تعالی

معرفی کتابخانه دانشکده داروسازی ارومیه                                                                                                

كتابخانه دانشکده داروسازی یک کتابخانه تخصصی برای گرایش های مختلف رشته داروسازی و دروس  مرتبط با آن میباشد و زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده می باشد.

تاريخ تاسيس كتابخانه دانشكده مقارن با تفكيك دانشکده داروسازي از دانشكده پزشكي در سال1392 مي باشدكه به مرور زمان مجموعه آن افزايش یافته و سعي دارد همگام باتكنولوژي هاي جديد جايگاه علمي خود را حفظ نمايد.
مساحت كتابخانه تقريباً 120مترمربع می‌باشد. سيستم دسترسي به منابع كتابخانه باز است و
كتابهاي مورد نياز بنا به پيشنهاد اساتید و نياز دانشجويان و تائيد سرپرست كتابخانه خريداري ميگردد.

کاربران محترم می توانند همه روزه از ساعت 8:30 الی 15 به جز روزهای تعطیل از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

تلفن تماس: 04432754991- داخلی 123

ایمیل: lib.pharmacy@umsu.ac.ir

 تعاریف

 

 • منابع کتابخانه : منظور از منابع كتابخانه، كتابهای چاپي الکترونیکی،  نشریات ادواری علمي چاپي، پايان نامه،  لوح فشرده،  مواد ديداري شنيداري و ............ مي باشد.
 • عضويت : منظور از عضويت در كتابخانه، ارائه مدارك مورد نياز و ورود اطلاعات شخص متقاضي به نرم افزار كتابخانه اي و صدور كارت عضويت كتابخانه مي باشد
 • كادر آموزشي دانشکده: منظور از كادر آموزشي دانشکده كليه اعضای هيأت علمي و کارشناسان آموزشی مي باشد .
 • كاركنان : منظور از كاركنان ، كليه پرسنل رسمي ، پيماني، طرحي و قراردادي شاغل در دانشکده داروسازی ارومیه مي باشد.

 

   فهرست مطالب

 

 • کاربران ( استفاده کنندگان) کتابخانه
 • عضویت
 • امانت
 • دیرکرد
 • جبران خسارت
 • رعایت نظم در کتابخانه
 • خروج غیرقانونی منابع کتابخانه

 

کاربران ( استفاده کنندگان) کتابخانه عبارتند از:

 • كادر آموزشي شاغل دانشكده
 • دانشجويان شاغل به تحصيل
 • كاركنان شاغل در دانشكده

 

تبصره : اعضای هیئت علمی سایر دانشکده ها در صورت نیاز،  با رعایت قوانین می توانند از سرویس امانت کتابخانه استفاده نمایند.

شرایط عضویت

·     كادر آموزشي شاغل دانشكده: کادر آموزشی دانشکده می توانند با تکمیل فرم عضویت کتابخانه از خدمات کتابخانه ای استفاده نمایند

·     دانشجویان داروسازی : کپی کارت ملی، کپی کارت دانشجویی، تکمیل فرم عضویت، 2 قطعه عکس 4*3، مبلغ 1000 ریال جهت صدور کارت عضویت( مدت اعتبار کارت عضویت دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان می باشد.)

·     کارکنان: تمامی كاركنان دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، طرحی، قراردادي شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت ،یک قطعه عکس و معرفي نامه معتبر مي توانند به عضويت كتابخانه واحد مربوطه درآيند. مدت عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت به مدت یکسال تعیین می شود

·         دانشجويان مهمان از ساير دانشگاهها : در صورت ارائه کارت ملی مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده نمايند .

·     افراد غير وابسته به دانشگاه و دانشجويان ساير دانشگاهها در صورت صلاحديد سرپرست كتابخانه ،با  ارائه معرفي نامه معتبر از معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه و پرداخت حق عضويت مي توانند از امكانات همان كتابخانه در محل استفاده نمايند .

 
                            لازم به ذکر است که اولويت استفاده از منابع و خدمات كتابخانه با كاربران دانشگاه مي باشد .

امانت

اعضا

تعداد منبع

مدت امانت

کادر آموزشی

5جلد

15روز

دانشجویان داروسازی

8جلد

15روز

دانشجویان معدل الف

8جلد

15روز

کارکنان

2جلد

7روز

 

نکات مهم:

 • استفاده از منابع و امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه مي باشد و منابع صرفاً به اعضا کتابخانه امانت داده مي شود .
 • در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گيرنده پاسخگو مي باشد .
 • مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتي برحسب شرايط و با صلاحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير مي باشد.

 

منابع زير امانت داده نمي شوند :

الف- كتابهاي مرجع

ب- نشریات ادواری لاتين چاپي

ج- پايان نامه (تهیه کپی از چکیده پایان نامه و  پرسشنامه بلامانع می باشد)

د- کتاب‌های تک نسخه ای که فقط یک نسخه از آنها در موجودی کتابخانه ثبت شده است.

دیرکرد

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت داده نشود ضمن اطلاع رساني جريمه دير كرد به ترتيب زير محاسبه خواهد شد:

الف ) تأخير به مدت 7 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 10000 ريال جريمه محاسبه خواهد شد.

ب ) تأخير 7 تا 15 روز براي هر منبع امانتي روزانه مبلغ 15000 ريال محاسبه خواهد شد .

ج ) تأخير بيش از 15 روز براي اولين بار اخطار و پس از 15 روز، روزانه 20000 ریال و منجر به  تعليق كارت عضويت براي مدت 2 ماه خواهد شد ، بديهي است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جريمه از امانت گرفتن كتاب محروم خواهد شد .

د- در صورت تكرار دير كرد بيش از سه نوبت، امانت گيرنده به مدت يك نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تكرار كارت عضويت فرد باطل مي شود .

 

جبران خسارت

1- چنانچه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.

2- چنانچه منابع امانتي گمشده در بازار ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين  نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح زير خواهد بود:

الف. كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

ب. درمورد كتابهاي چند جلدي يا دوره‌اي، چنانچه يك جلد از آن مفقود گردد و تهيه آن امكان پذير نباشد، امانت گيرنده موظف است قيمت يك دوره كامل كتاب را با نرخ روز و يا ارز آزاد (كتب لاتين) پرداخت نمايد.

3- امانت گيرنده مي بايست در اسرع وقت  نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضي اقدام نمايد و تا حصول نتيجه، كارت عضويت وي ضبط و از امانت گرفتن منابع  محروم خواهد بود.

رعایت نظم در کتابخانه

به منظور ایجاد شرایط مطلوب در ارائه خدمات کتابخانه ای کاربران موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

1- حفظ کامل سکوت و آرامش و عدم ازدحام گروهی در بخش مطالعه کتابخانه

2- رعایت احترام به کارکنان و سایر کاربران کتابخانه

3- اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اخلاقی

4- حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

5- خاموش  نمودن یا در حالت بیصدا گذاشتن تلفن های همراه در مدت حضور در کتابخانه

خروج غیر قانونی

هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه نمايد بعنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته،آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد.