English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

گروه فارماسيوتيكس

تاريخچه و معرفي گروه


فناوری دارویی(Pharmaceutics) پروسه تبدیل ماده خالص دارویی (API)، به صورت اشکال دارویی جهت داروسانی مناسب و موثر برای بیماران میباشد. از واژه فناوری دارویی و یا فارماسیوتیکس به ‌معنای علم طراحی اشکال دارویی نیز بکار برده می‌شود.علم فناوری دارویی در رابطه با جنبه‌های علمی و فناوری طراحی و تولید اشکال دارویی نیز بحث می‌نماید.

معرفی گروه:
گروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازيارومیه:
گروه فارماسيوتيکس دانشکده داروسازيارومیه از طريق برنامه ريزي آموزش، پژوهش و ارائه خدمت، در تلاش خواهد بود تاتمام پتانسيل خود را در جهت مساعدت به بومي شدن دانش مدرن داروسازي بکار گيرد. سهم اين گروه در تدريس واحدهاي دوره دكتراي عمومي داروسازي بسيارقابل توجه بوده و داراي تنوع بسيار ميباشد.

اهداف كلي (General goals)
۱- تربيت داروساز عمومي و ارتقاء نقش داروسازان در سطح بين المللي
۲- رفع نيازهاي كشور از طريق پژوهش هاي كاربردي و بنيادي در زمينه هاي فارماسيوتيكس
۳- ارتقاي جايگاه دانشگاه در زمينه پژوهش هاي فارماسيوتيكس
۴- گسترش مرزهاي دانش در زمينه پژوهش هاي فارماسيوتيكس
۵- گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت به منظور توسعه علم وفن آوري و گسترش پژوهشهاي تقاضا محور


تعدادو عناوین واحدهای درسی که گروه در برنامه آموزشی دانشگاه ارائه میدهد،

عناوین و تعداد واحدهای دوره عمومی داروسازی

فيزيكال فارماسي نظري (۱)

۲واحد

فيزيكال فارماسي نظري (۲)

۲واحد

كارآموزي در عرصه صنعت داروسازي

۶واحد

كارآموزي مقدماتي صنعت

۲واحد

فارماسيوتيكس (۱)(مقدمات)

۲واحد

فارماسيوتيكس (۲)جامدات نظري

۳واحد

فارماسيوتيكس (۲)جامدات عملي

۱واحد

فارماسيوتيكس (۳)مايعات و تزريقي نظري

۳واحد

فارماسيوتيكس (۳ )مايعات و تزريقي عملي

۱واحد

فارماسيوتيكس (۴) نيمه جامدات نظري

۲واحد

فارماسيوتيكس (۴) نيمه جامدات عملي

۱واحد

فارماسيوتيكس (۵)سيستمهاي نوين نظري

۲واحد

فارماسيوتيكس (۵)سيستمهاي نوين عملي

۱واحد

بيوفارماسي و فارماكوكينتيك نظري

۳واحد

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي

۲واحد

 

 

اعضای هیئت علمی:
دکتر آناهیتا فتحی آذربایجانی
دکتر لیلا برقی
دکتر آذین جهانگیری

اولویت های پژوهشی:
- طراحی و ساخت سامانه های نوین دارورسانی
- بکارگیری نانوفناوری در طراحی سیستم های داروسانی
- تکنیک های افزایش محلولیت جهت افزایش کارایی بالینی داروهای کم محلول