English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

Description: C:\Users\Es\Desktop\dr-heydari.jpg

نام و نام خانوادگی: حسن ملکی نژاد

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: توکسیکولوژی

درجه تحصیلی:    Ph.D

پست الکترونیک: hassanmalekinejad@yahoo.com

CV        طرح درسی        برنامه هفتگی

 

Description: http://pharmacy.umsu.ac.ir/uploads/dr-sharifi.jpg

نام و نام خانوادگی: حمداله شریفی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

درجه تحصیلی:    Ph.D

پست الکترونیک:  Sharifi_md1992@yahoo.com

CV        طرح درسی        برنامه هفتگی

 

Description: http://pharmacy.umsu.ac.ir/uploads/dr-soraya2.jpg

نام و نام خانوادگی: حمید ثریا

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

درجه تحصیلی:    Ph.D

پست الکترونیک:   soraya.h@umsu.ac.ir

CV        طرح درسی        برنامه هفتگی

 

نام و نام خانوادگیمرتضی قاسم نژاد برنجی

مرتبه علمیاستادیار

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

درجه تحصیلی   Ph.D

پست الکترونیک:  morteza.ghasemnejad@yahoo.com 

CV        طرح درسی        برنامه هفتگی

 

Description: http://pharmacy.umsu.ac.ir/uploads/dr-soraya2.jpg

نام و نام خانوادگی: نعیمه مجیدی ذوالبنین

مرتبه علمیاستادیار

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

درجه تحصیلی   Ph.D

پست الکترونیک: naimemajidi@yahoo.com

CV        طرح درسی        برنامه هفتگی