English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩

تاریخ

مدرس

عنوان

16/8/94

دکتر شیوا

A Case of Ciprofloxacin, Warfarin interaction

7/9/94

دکتر حیدری

نقش سیمولاسیون کامپیوتری در مدل های فارماکولوژی

5/10/94

دکتر قاسمیان

استفاده از پرتومیکس در یافتن بیومارکر سرطان مغزی

3/11/94

دکتر شریفی

تابلوی بالینی و درمانی بیمار ی ها

1/12/94

دکتر ثریا

گزارش پیشرفت کار و اتمام پروژه تحقیقاتی

23/1/95

دکتر مرادپور

میکرواری تکنیک مورد استفاده در  Lab on chip

6/2/95

دکتر محمودی فر

روش های جدید تولید و فرمولاسیون داروها

3/3/95

دکتر موحدین

متدها ی نوین در فارماکوگنوزی

7/4/95

دکتر الهیاری

مقاله در زمینه های تخصصی داروسازی

4/5/95

دکتر مکائیلی

تاریخچه ی داروسازی در ایران (دوره های ساسانی و مدرن)

1/6/95

دکتر وردست

گزارش پیشرفت کار و اتمام پروژه تحقیقاتی

5/7/95

دکتر برقی

کاربرد نانوتکنولوژی در دارورسانی از طریق ریه

3/8/95

دکتر فتحی

مقاله در زمینه های تخصصی داروسازی

1/9/95

دکتر کوهکن

تکنیک، متد و نرم افزارهای داروسازی

4/10/95

دکتر حتم خانی

مقاله در زمینه های تخصصی داروسازی

 

·        به تاریخ ارائه برنامه دقت شود.

 

·        فرد ارائه دهنده مسئول انتخاب موضوع، هماهنگی و محتوای علمی ارایه شده خواهد بود.

 

·        45 دقیقه مربوط به ارائه مطالب یافته و 15 دقیقه اختصاص به سئوال و جواب در مورد مباحث مطرح شده می باشد.

 

·        خلاصه ای از مطالب آماده شده باید حداقل یک هفته قبل برای تمام اساتید ارسال شده و در دانشکده اطلاع رسانی گردد.

 

·        ارائه و حضور در فعالیت های آموزشی در ترفیع پایه و ارتقای مرتبه هیات علمی موثر خواهد بود .

 

 

دکتر افشین شیوا-مسئول دفتر توسعه آموزش EDO