English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩


 

لیست دانشجویان داروسازی ورودی 93

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

 

شماره دانشجویی1

سعید     ارجمندی

9323117001


2

الهام     آزاد خیابانی

9323117002


3

امیرعلی    بابازاده

9323117005


4

غزاله         بازدار

9323117006


5

کوثر       جان نثار

9323117008


6

احسان  حسین زاده

9323117010


7

محمد    دهقان زاده

9323117011


8

محمدرضا  ذوالفقاری

9323117012


9

پونه        رجب زاده

9323117013


10

امیرحسین  زمانی

9323117014


11

صفا       شریفی

9323117016


12

چیمن   صالحی

9323117017


13

غزاله    صدرحقیقی

9323117018


14

نوشین  علی اصغری

9323117019


15

علی     فتاح زاده

9323117020


16

رضا       قلی یان

9323117021


17

بختیار   محمدپور

9323117022


18

علی      محمدلو

9323117023


19

سمیه    محمدی پناه

9323117024


20

سهیل    نوری

9323117025


21

مهران محمودی

9323117201