English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩

پرسنل:

نام و نام خانوادگی: نرمین یزدی زاده شتربانی

نوع مدرک: کارشناس ارشد زیست شناسی (گیاه شناسی)

سمت: مسئول آزمایشگاه فارماکوگنوزی

شرح وظایف:

1- نظارت و کنترل بر آزمایشگاه به عنوان مسئول آزمایشگاه در جهت ایجاد محیط تمیز و حفظ نظم در آزمایشگاه

2- کنترل دانشجویان در جهت رعایت مقررات آموزشی، پژوهشی و ایمنی کار که تحت عنوان شرح وظایف دانشجو در آزمایشگاه به آن ابلاغ شده است.

3- جمع بندی و ارزیابی گزارش کار دانشجویان در زمینه درس مربوطه

4-  تهیه و تدارک وسایل و امکانات لازم برای انجام آزمایشات با هماهنگی اساتید مربوطه

5- تهیه محلولهای مورد نیاز آزمایشگاه و تست آنها قبل از شروع کلاس جهت استفاده دانشجویان

6- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات و اعلام کتبی از طرف مسئول مافوق