English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧

Description: http://pharmacy.umsu.ac.ir/uploads/dr-sharifi.jpg

نام و نام خانوادگی: حسن ملکی نژاد

مرتبه علمی: استاد تمام

رشته تحصیلی: توکسیکولوژی

درجه تحصیلی:    Ph.D

پست الکترونیک: hassanmalekinejad@yahoo.com

CV        طرح درسی        برنامه هفتگینام و نام خانوادگی: جواد خلیلی فرد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: توکسیکولوژی

درجه تحصیلی:    Ph.D

پست الکترونیک: 

CV        طرح درسی        برنامه هفتگی