English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

ليست دروس گروه شیمی دارویی

 

طرح درس

پیش نیاز

جمع واحد

تعداد واحد

نام درس

کد درس

عملی

نظری

طرح درس

ندارد

4

 

4

شيمي عمومي  نظری

04

طرح درس

ندارد

2

2

 

شيمي عمومي عملی

05

طرح درس

شيمي عمومي

2

 

2

شيمي تجزيه نظری

09

طرح درس

شيمي عمومي

2

2

 

شيمي تجزيه عملی

10

طرح درس

شيمي عمومي

3

 

3

شيمي آلي 1 نظری

11

طرح درس

شيمي عمومي

1

1

 

شيمي آلي 1 عملی

12

طرح درس

شيمي آلي 1

3

 

3

شيمي آلي 2 نظری

13

طرح درس

شيمي آلي 1

1

1

 

شيمي آلي 2 عملی

14

طرح درس

شيمي آلي و فارماكولوژي

3

 

3

شيمي داروئي 1

38

طرح درس

شيمي داروئي 1

3

 

3

شيمي داروئي 2

39

طرح درس

شيمي داروئي1

3

 

3

شيمي داروئي 3

40

طرح درس

شيمي تجزيه و آلي

3

 

3

روش‌ها آناليز دستگاهي نظری

75

طرح درس

شيمي تجزيه و آلي

1

1

 

روش‌ها آناليز دستگاهي عملی

76