English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩

گروه فارماکولوژی

فارماکولوژی علم بررسی اثرات داروها و سایر مواد شیمیایی بر روی سیستم های بیولوژیک می باشدکه با استفاده از داروها و مواد شیمیایی در تشخیص، درمان وپیشگیری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد.رسالت گروه فارماکولوژی،آموزش و تربیت دانشجویانی با سطح علمی بالاو توانمند در حیطه تحقیق و پژوهش ومسلطدر رابطه با فراورده های دارویی و نحوه صحیح تجویز دارومی باشد.در حال حاضر در این گروه درس فارماکولوژی برای دانشجویان رشته های داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، ارشد فیزیولوژی، ارشد پرستاری در گرایش های مختلف، فوریت های پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و غیره تدریس می گردد.

آزمایشگاه فارماکولوژی یکی از مهمترین و فعالترین آزمایشگاههای دانشکده داروسازی می باشد کهبا در نظر گرفتن کلیه نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی و با استفاده از مناسب ترین روش های آموزشی ، همواره تلاش کرده است که  بهترین آموزشهای عملی را ارایه نماید.

در حال حاضر در این آزمایشگاه واحد عملی رشته های داروسازی و پزشکی و همچنین پایاننامه و طرح های دانشجویی در مقاطع و رشته های مختلف از جمله داروسازی، پزشکی ، کارشناسی ارشد و غیره انجام می شود.