English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش و توسعه کیفی و کمی پژوهش های علوم پزشکی بین دانشجویان گروه پزشکی در سال 1372 در حوزه معاونت تحقیقات وفناوری وزارت متبوع آغاز به کار نمود.مهمترين رسالت  اين مجموعه فراهم کردن شرايط مناسب براي فعاليتهاي پژوهشـي دانشجـويان و توانمنــدسازي آنان در حيطـه پژوهـش و تربيت نيروهاي انساني پژوهشگر و ايجاد بستر مناسب براي رشد و تحقيق مي باشد. کميتـه تحقيقـات دانشـجويـي دانشگاه علوم پزشـکي اروميــه افتخار دارد پس از  22  ســال فعـاليت در امر پژوهش و دستيابي به نتايج چشمگير  و تجربيات فراوان در امر تحقيق و پژوهش جهت ارتقاي فرهنگ پژوهش در خدمت دانشجويان عزيز و علاقمند باشد