English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩

مرکز تحقیقات و پرورش حیوانات آزمایشگاهی که بعنوان متولی تکثیر، پروش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی با شرایط استاندارد در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد در سال 1396 در دو طبقه و با زیر بنای حدود 500 متر مربع در محل سایت نازلو زیر نظر دانشکده داروسازی مورد بهربرداری قرار گرفت.

این مرکز با دارا بودن امکاناتی نظیر اتاق های تکثیر و تولید مثل جداگانه برای هر حیوان، اتاق های مطالعات رفتاری، اتاق های جراحی و آزمایشگاه های تحقیقاتی متعدد آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید در انجام کارهای پایان نامه و طرح های تحقیقاتی می باشد. تا گامی موثر جهت ارتقای کیفی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه برداشته شود.