English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩

مقررات مجموعه مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی

این مرکز جوابگوی طرح های مصوبی می باشد که به تایید کمیته اخلاق رسیده است

 

1-      جهت درخواست حیوان از مرکز ابتدا باید فرم درخواست حیوان و تعهدنامه اخلاقی توسط استاد راهنما یا محقق اصلی تکمیل     شده و تحویل مرکز گردد .

2-         تحویل حیوانات منوط به تایید فرم توسط مدیریت مرکز و پرداخت هزینه می باشد.

3-         محقق بایستی تاریخ پیشنهادی تحویل حیوان را 2 ماه قبل به مرکز اطلاع دهد.

4-      هر گونه سفارشی فقط از طریق تکمیل فرم درخواست حیوانات آزمایشگاهی رسمیت می یابد و قرار های شفاهی و غیره برای مجموعه تعهد آور نمی باشد.

5-      حیوانات درخواست شده در موعد مقرر تا مدت 2 هفته نگهداری و در صورت عدم مراجعه به دلیل کمبود امکانات به نوبت بعدی واگذار خواهد شد و واگذاری مجدد به امکانات مجموعه بستگی خواهد داشت.

6-          استفاده از روپوش و دستکش یکبار مصرف و رعایت بهداشت در این مکان الزامی می باشد.

7-         وسایل مصرفی جهت انجام تحقیقات بر عهده خود محقق می باشد و مرکز هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

8-         حتی الامکان در ساعات اداری جهت انجام تحقیقات مراجعه نمایید.

9-         محقق بایستی در هر جلسه پس از اتمام کار بقایای حیوانی و وسایل زاید را شخصاً به سطل مخصوص مواد زائد منتقل نماید.

10-      انجام هر گونه عملیاتی که به تحقیقات سایرین و امر تکثیر لطمه وارد نماید ممنوع می باشد و با خاطیان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

11-     ورود افراد متفرقه به داخل اتاق های تکثیر و نگهداری حیوانات اکیدا ممنوع می باشد.

12-      کمک فیزیکی به دانشجویان در شرح وظایف کارکنان این واحد نبوده و فقط با هدف آموزش انجام خواهد شد.

13-   دانشجویان بایستی نام و عنوان تحقیق را روی باکس های مربوط به خود درج نمایند بدیهی است این مجموعه مسئولیتی در قبال باکس های بدون نام یا بلاتکلیف ندارد.

14-     در کلیه قسمت های این مرکز از ایجاد صداهای ناگهانی و بلند اکیداً خودداری نمایید.

 

مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه