English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
موش سوري : Mouse   
نام علمي :Mus musculus  
 
در عصرها و شبها فعال هستند و داراي 40 كروموزوم مي باشند. مدت بارداري آنها 21-19 روز مي باشد و تعداد نوزادان در هر زایش 10-12 سر می باشد. تا 21 روزگي نوزادان آنها شير مي خورند. دندان ها 11 روز پس از تولد شروع به ظاهر شدن مي كند. وزن اين حيوان هنگام تولد 2 گرم و وزن بالغ آن 30-22 گرم مي باشد. طول عمر آنها 3-2 سال است. غذای مصرفی آنها روزانه 10 گرم ومیزان آب مصرفی روزانه 15 میلی لیتر و مناسب ترین درجه حرارت نگهداری آن ها 25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی نگهداری آنها 50 درصد می باشد. اين جونده به سرطان سينه حساس بوده و در تحقيقات سرطان شناسي ،ايمنولوژي، سرولوژي كاربرد وسيعي دارند.
 
رات :Rat 
نام علمي:Rattus norvegicus
 
رتها فاقد كيسه صفرا مي باشند و ماده ها بيشتر از نرها عمر مي كنند. طول عمر آنها 2-3 سال می باشد. وزن بالغین حدود 180 گرم می باشد. طول دوره بارداري آنها 23-21 روز مي باشد. بيشترين ساعت جفت گيري راتها ساعت 2-24 شب است، در هر زايمان 10-6 سر بچه به دنيا مي آورند و وزن نوزادان 5 گرم و طول دوران شیرخوارگی 21 روز می باشد. غذای مصرفی آنها روزانه 20 گرم و آب مصرفی روزانه 50 میلی لیتر می باشد. مناسب ترین دمای نگهداری آنها 25 درجه سانتی گراد و مناسب ترین رطوبت آنها 55 درصد می باشد. راتها حيواناتی اجتماعي و باهوش هستند كه در تحقيقات روانشناسي، علوم رفتاري، فضائي، فارماكولوژي، سرطان، تغذيه اي و علوم دنداني كاربرد وسيعي دارند.