English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٤ آبان ١٣٩٩

ارومیه : کیلومتر 11 جاده نازلو - پردیس نازلو - دانشکده داروسازی

شماره تماس دانشکده (تلفنخانه) : 32780803-044

                                              044-32754992-6

ایمیل آکادمیک دانشکده :

جهت تماس با واحد IT می توانید با آقای مهندس علیزاده - کارشناس ارشد (نرم افزار) دانشکده داروسازی تماس حاصل فرمایید.

ایمیل : alizadeh_h@umsu.ac.ir

شماره تماس مستقیم مرکز کامپیوتر : 32754986-044

کد پستی :