01:03:01 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه ها، فرم ها و فرآیندها
1 فایل دستورالعمل نگارش و نحوه تدوین پایان نامه
2 فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی پایان نامه
3 فرم تصویب پروپوزال
4 فرم گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی
5 فرم شرکت در کنگره ها و همایش های خارجی
6 فرم رضایت نامه
تنظیمات قالب