01:04:36 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه های پژوهشی
1 آیین نامه داخلی سیاست های پژوهشی دانشکده داروسازی
2 سیاست های حمایتی شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1401
3 سیاست های حمایتی شورای صنف و فناوری دانشگاه از فعالیت ها و برون دادهای فناوری
4 آیین نامه مالکیت فکری
5 شیوه نامه پایان نامه های محصول محور
6 شیوه نامه طرح های تحقیقاتی نظام سلامت HSR
تنظیمات قالب