00:11:48 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نگارش پایان نامه ها
1 آیین نگارش پایان نامه (قابل اجرا 1402/04/01)
2 فرم صفحات عنوان فارسی و انگلیسی پایان نامه
3 فرمت بسم الله الرحمن الرحیم
تنظیمات قالب