06:00:06 - 29 خرداد 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 

معرفی اساتید کمیته مشاور دانشکده داروسازی

دکتر مریم الهیاری

گروه شیمی دارویی

ورودی 93-91

-

 دکتر شیما حتم خانی

گروه داروسازی بالینی

ورودی 94

-

دکتر افشین شیوا

گروه داروسازی بالینی

ورودی 94

-

 زهرا علی محمد قلیج خان

گروه داروسازی بالینی

ورودی 94

-

دکتر لیلا برقی

گروه فارماسیوتیکس

ورودی 95

-

 دکتر عبداله قاسمیان

گروه بیوتکنولوژی دارویی

ورودی پردیس 96

15 دانشجو

 دکتر فرانک قادری

گروه کنترل دارو و غذا

ورودی سراسری 96

16 دانشجو

 دکتر آذین جهانگیری

گروه فارماسیوتیکس

ورودی سراسری 97

27 دانشجو

 دکتر زهرا مرادپور

گروه بیوتکنولوژی دارویی

ورودی پردیس 97

23 دانشجو

 دکتر مرتضی قاسم نژاد

گروه فارماکولوژی

ورودی سراسری 98

27 دانشجو

 دکتر نعیمه مجیدی

گروه فارماکولوژی

ورودی پردیس 98

20 دانشجو

 دکتر آیدا اسماعیلی

گروه داروسازی بالینی

ورودی پردیس 99

25 دانشجو

 دکتر شهرام امامی

گروه فارماسیوتیکس

ورودی سراسری 99

28 دانشجو

دکترآناهیتا فتحی آذربایجانی

گروه فارماسیوتیکس

ورودی سراسری 400

27 دانشجو

دکتر آرام فرجی

گروه شیمی دارویی

ورودی پردیس 400

30 دانشجو

دکتر هادی عباسیان

گروه داروسازی بالینی

ورودی سراسری 401

30 دانشجو

دکتر مریم الهیاری

گروه شیمی دارویی

ورودی پردیس 401

20 دانشجو

 دکتر عبداله قاسمیان

گروه بیوتکنولوژی دارویی

ورودی سراسری 402

35 دانشجو

تنظیمات قالب