01:01:55 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
آشنایی با سامانه آرمان ( ویژه دانشجویان )

آشنایی با سامانه آرمان ( ویژه دانشجویان )

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امکان استفاده رایگان از تدریس اساتید کشور در رشته های علوم پزشکی در سامانه آرمان به آدرس اینترنتی زیر فراهم شده است.

    تنظیمات قالب