00:12:43 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
 
دکتر حسن ملکی نژاد
استاد توکسیکولوژی
ریاست دانشکده
 
دکتر مریم الهیاری
استادیار شیمی دارویی
معاون آموزشی دانشکده
 
دکترآذین جهانگیری
استادیار   فارماسیوتیکس
معاون پژوهشی دانشکده
 
دکتر حمید ثریا
دانشیار فارماکولوژی
مدیر گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی
دکتر افشین شیوا
استادیار داروسازی بالینی
مدیر گروه داروسازی بالینی و اقتصاد و مدیریت دارو
 
دکتر محمدرضا وردست
استادیار شیمی دارویی
مدیر گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای
 
دکتر لیلا برقی
استادیار فارماسیوتیکس
مدیر گروه  فارماسیوتیکس و کنترل دارو
 
دکتر عبدالله قاسمیان
دانشیار بیوتکنولوژی دارویی
 
دکتر  آیدا اسماعیلی
استادیار  داروسازی بالینی
مسئول EDO دانشکده
   
تنظیمات قالب