01:52:54 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

                                              شماره های تماس دانشکده داروسازی ارومیه

ریاست

دفتر ریاست (آقای محمدی) 

167

مستقیم 

32754991

تلفن داخلی معاونت ها

آموزشی

147

پژوهشی

149

اتاق شورا

158

 

 

تلفن داخلی اعضای هیئت علمی دانشکده

دکتر واحد پور

140

دکتر

150

دکتر اللهیاری

141

دکتر حتم خانی

151

دکتر شیوا

142

دکتر وردست

152

دکتر فتحی

143

دکتر کوهکن

153

دکتر قاسم نژاد

144

دکترفرجی 

154

دکتر              

145

دکتر عباس زاده

155

دکتر عزیزی

146

دکتر محمودزاده

156

دکتر امامی

160

دکتر عباسیان

170

دکتر برقی

161

دکتر جهانگیری

171

دکتر قاسمیان

162

دکتر مراد پور

172

دکتر ثریا

163

دکتر  سرداری

173

دکتر مجیدی

164

دکتر قادری

174

دکتر قلیچ خان

165

دکتر اسماعیلی

175

تلفن داخلی آزمایشگاه ها

هرباریوم (خانم یزدی زاده) 

122

مرکزی (آقای رنجکش زاده )

125

کنترل دارو (خانم یوسفی)

126

فارماسیوتیکس  1 و 2

127 و 128

بیوتکنولوژی دارویی (خانم یوسفی

129

فارماکوگنوزی (خانم یزدی زاده)

130

سم شناسی (خانم زینالی)

131

شیمی (خانم حاتمی)

132

شیمی دارویی (آقای رنجکش زاده)

133

فارماکولوژی (خانم ناصری)

134

کشت سلولی

136

 

 

                                                             تلفن داخلی بخش اداری                     

نگهبانی

105

تلفنخانه (خانم محمدپور)

9

کارگاه فنی

106

تلفنخانه (شماره مستقیم)

32754993-6

کارپرداز

110

آموزش (شماره مستقیم)

32754992

آموزش

111

آموزش

112

انباردار

113

کارگزینی

114

اداره پایان نامه

116

دبیرخانه

117

کارشناس EDO

115

حراست

32754997

امور نقلیه

118

امور مالی

119

اتاق کامپیوتر

120

داروخانه مدل 

121

کتابخانه

123

اتاق سرور

124

شماره فکس دانشکده  

32754990

مرکز نگهداری حیوانات (شماره مستقیم)

32754928-9

 

 

نشانی پستی: ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، دانشکده داروسازی، کدپستی 5715799313، صندوق پستی 571571441

تلفنخانه: 6-04432754991

نمابر: 04432754990                                                

آدرس وب سایت:  www.pharmacy.umsu.ac.ir 

پست الکترونیک:  pharmacy@umsu.ac.ir

 موقعیت دانشکده بر روی نقشه گوگل 

 

تنظیمات قالب