01:02:21 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی دانشکده داروسازی ارومیه

         در سال 1390 شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان موافقت اولیه تاسیس دانشکده داروسازی را به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اعلام نمود.بعد از یک سال یعنی در سال 1391 مجوز پذیرش اولین دوره از دانشجویان داروسازی در بهمن ماه همان سال به دانشکده داروسازی ارومیه اعطا گردید و از همان سال به بعد دانشکده داروسازی ارومیه هر سال در مهرماه اقدام به پذیرش دانشجوی جدیدالورود می نماید. درحال حاضر آزمایشگاههای شیمی، فارماکولوژی، بیوتکنولوژی، فارماکوگنوزی، فارماسیوتیکس و آزمایشگاه رفرانس در دانشکده داروسازی راه اندازی شده و همچنین دانشکده مجهزبه کتابخانه،مرکز کامپیوتر،داروخانه مدل و هرباریوم می باشد.

 

تنظیمات قالب