01:02:09 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

درباره ریاست :

 

نام و نام خانوادگی : دکتر عبدالله قاسمیان 

مرتبه علمی: استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی

شماره تماس: 32754991-044

پست الکترونیک : abdollahghasemian@gmail.com , abdollahghasemian@umsu.ac.ir

دانلود: برنامه هفتگی ریاست دانشکده

دانلود : شرح وظایف ریاست دانشکده

 

 

Abdollah Ghasemian
Associate Professor of Medical Biotechnology
Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy
Experimental and Applied Pharmaceutical Research Center

Address: Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.   

 
Tel:  +98 44 32754991
Fax: +98 44 32754990
Mobile: +98 912 602 4383

 E-mail: abdollahghasemian@gmail.com , abdollahghasemian@umsu.ac.ir

Link to CV

Link to web page 

 

تنظیمات قالب