01:02:28 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرآیند گذراندن واحد پایان نامه
1 مراحل اخذ پایان نامه تا ثبت نهایی پروپوزال در سامانه پژوهشیار
2 مراحل ثبت پروپزال در پژوهشیار
3 مراحل انجام پایان نامه تا ارائه گزارش پایان نامه
4 پیش دفاع
5 تسویه حساب
تنظیمات قالب