00:29:23 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آئین نامه های اعضای هیات علمی ها
1 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها
2 آیین نامه اداری - استخدامی اعضای هیات علمی
3 آیین نامه جذب اعضای هیات علمی
4 آیین نامه جدید ارتقای مرتبه هیات علمی
5 شیوه نامه آیین نامه ارتقای مرتبه هیات علمی
6 جدول آیین نامه ارتقای مرتبه هیات علمی
7 آیین نامه انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی
8 سقف وام مسکن اعضای هیات علمی
9 فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده
10 دستورالعمل انتخاب استاد ممتاز
11 آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای

====================================================================================================

ردیف آیین نامه دانشجویان داروسازی
1 برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی رشته داروسازی مصوب 95
2 آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی رشته داروسازی مصوب 94
3 آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای
4 آیین نامه انتقالی و مهمانی
تنظیمات قالب