01:56:46 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

:درباره معاونت

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم الهیاری

مرتبه علمی : استادیار گروه شیمی دارویی

شماره تماس:32754990-044 داخلی 147

alahyaree@gmail.com     :پست الکترونیک

دانلود: برنامه هفتگی معاون آموزشی

دانلود : شرح وظایف معاون آموزشی

Maryam Allahyari

Title: Assistant Professor, PharmD, Ph.D. of Medicinal Chemistry

Department: Medicinal Chemistry

Office Phone: +98 44 32754991, Ext 147

Fax: +98 44 32754990

E-mail: alahyaree@gmail.com  

Link to: CV

Link: to web page

تنظیمات قالب