01:41:06 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاونین تحقیقات و فناوری سابق دانشکده داروسازی ارومیه از ابتدا تا اکنون

1- دکتر زهرا مرادپور  طی سالهای 1391تا 1394

2- دکتر نسرین موحدین طی سالهای 1394تا 1396

3-دکتر آناهیتا فتحی آذربایجان طی سالهای 1396تا 1399

3-دکتر نعیمه مجیدی ذوالبنین طی سالهای 1399تا 1401

 

تنظیمات قالب