01:01:26 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

درباره معاونت :

نام و نام خانوادگی : دکتر آذین جهانگیری

مرتبه علمی : استادیار گروه فارماسیوتیکس

شماره تماس:32754990-044 داخلی 149

jahangiri.az@gmail.com, Jahangiri.az@umsu.ac.ir     :پست الکترونیک 

دانلود: برنامه هفتگی معاون پژوهشی

دانلود : شرح وظایف معاون پژوهشی

 

 

Azin Jahangiri

Title: Assistant Professor of Pharmaceutics

Department: Pharmaceutics, School of Pharmacy

Office Phone: +98 44 32754992 Ext.NO. 149

Fax: +98 44 32754990

E-mail: jahangiri.az@gmail.com, Jahangiri.az@umsu.ac.ir

Link: to CV

Link: to web page

تنظیمات قالب