23:39:09 - 29 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای کمیته منتخب دانشکده داروسازی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر حسن ملکی نژاد ریاست دانشکده داروسازی - ریس کمیته
2 دکتر مریم الهیاری معاونت آموزشی دانشکده - دبیر کمیته
3 یک نفر از اعضای هیات علمی گروه های آموزشی عضو ثابت کمیته منتخب دانشکده
تنظیمات قالب