02:01:25 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی داروسازی بالینی و اقتصاد و مدیریت دارو

داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) بخشی از علم داروسازی است که در ارتباط با استفاده ایمن، مناسب، منطقی و اقتصادی داروها می باشد که در آن متخصصین داروسازی بالینی خدمات داروئی (pharmacy practice) ارائه می دهند. متخصصین فارماکوتراپی با معلومات گسترده ای که در علوم پزشکی، داروسازی و بالینی دارند مهارتهای لازم را در جمع آوری، تفسیر و استفاده از اطلاعات بالینی بدست آمده از بیمار را در طراحی، مانیتورکردن و ارزیابی رژیم های دارویی بدست می آورند .
یک فارماکوتراپیست با بهره گیری از علوم تخصصی مانند فارماکولوژی، فارماکوکینتیک، پاتوفیزیولوژی، اقتصاد دارویی، درمان شناسی و ... می تواند با دیدگاه بالینی که دارد، متخصصین گروه های مختلف پزشکی را در ارتقاء تصمیم گـیری های درمانی کمک به سزایی نمایـد. متخصصین فارمـاکوتـراپـی می تواند در بررسی ارزیابی و اثر بخشی داروها و همچنین در ردیابی گزارش، پیشگیری و درمان عوارض جانبی مشاوره¬های سودمندی ارائه نمایند. آنها همچنین می توانند تغییرات دارویی مناسب با وضعیت بیماران را در رابطه با رژیم درمانی موجود به پزشکان توصیه نمایند. این توصیه ها شامل قطع یک رژیم دارویی، جلوگیری از شروع داروهای غیر ضروری و مضر، تنظیم اختصاصی درمان در بیمارانی که بیماری غیر پایدار دارند، تعدیل و تنظیم درمان دارویی بیماری های مزمن و یا اجرای فرمولاری (Formulary) دارویی می باشد .
رشته داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) در ایران از سال ۱۳۷۰ پا به عرصه وجود نهاد و از سال ۱۳۷۴ در دانشکدهٔ داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران پذیرش دستیار تخصصی داروسازی بالینی شروع شد. هم اکنون بیش از ۵۰ فارغ التحصیل این رشته در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات دارویی بالینی می باشند و حدود ۶۰ دستیار مشغول تحصیل هستند. در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و مازندران دارای پذیرش دوره دستیاری و گروه داروسازی بالینی می باشد.
گروه آموزشی داروسازی بالینی (Department of Clinical Pharmacy) و یا به عبارت صحیحتر فارماکوتراپی ، واحدی آکادمیک متشکل از اساتید متخصص (واجد بورد تخصصی) رشته داروسازی بالینی است که وظیفه آموزش مفاهیم علمی و کاربردی علوم داروسازی را با نگرش و تاکید بر حفظ و ارتقای سلامت انسانها به دانشجویان بر عهده دارد. منظور از بالین در عنوان این گروه کلیه پس زمینه های متضمن تلاقی بیمار با خدمات داروسازی بوده و شامل داروخانه های شهری ، داروخانه های بیمارستانی ، بخشهای بیمارستانی ، بخشهای مراقبت از سالمندان ، شبکه های بهداشتی درمانی و بطور کلی کلیه موارد و محلهایی که دارو مورد استفاده قرار می گیرد ، میباشد. بزبان دیگر ، ترجمه کاربردی کلیه شاخه های علوم پایه داروسازی که قبلا به دانشجویان در گروه های آموزشی دیگر دانشگاه صوزت پذیرفته به مفاهیم بالینی موثر در سلامت انسانها بعهده اساتید این گروه است.
ماموریت این گروه آکادمیک تربیت داروسازان با کفایت و مهارتهای لازم برای انجام مراقبتهای داروئی بیماران و آماده سازی آنها برای بر عهده گرفتن مسئولیت فنی ارائه خدمات داروئی در نظام سلامت جامعه است. علاوه بر فعالیت های دانشکده ای، اعضای این گروه برگزاری سخنرانی ها و سمینارهای متعدد در مراکز بیمارستانی، کارگاه های تجویز منطقی دارو و نسخه نویسی ویژه پزشکان و دانشجویان انترن پزشکی و با همکاری مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی، سمینارهای ADR (Adverse Drug Reactions)، و ارائه سخنرانی های متعدد در دوره های بازآموزی داروسازان کشور را عهده دار می باشند. گروه داروسازی بالینی همکاری تنگاتنگ و صمیمانه ای با معاونت غذا و داروی دانشگاه، نیز معاونت غذا و داروی وزارت متبوع و همچنین نیز بورد تخصصی داروسازی بالینی و شورای عالی سیاستگزاری دبیرخانه تخصصی داروسازی داشته و با مشارکت فعال در کمیته های تخصصی حوزه های فوق الذکر در برنامه ریزی و سیاست گزاری امور دارویی کشور حضور مؤثری دارند.

 

 

تنظیمات قالب